Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 
                
                                                          

                               HONVÉD JÁSZ KASZINÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET

JÁSZBERÉNY

                                                                            Székhelye: 5100 Jászberény Bercsényi út 27.

                                                                            Levélcíme: 5100 Jászberény Pf.: 67

                                                                            Telefon: 06- 57/ 501-460, 501-463

                                                                            Fax: 06- 57/ 501-461

                                                                            E-mail cím: bodonyipeter@vipmail.hu

                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Adószám: 19223656-1-16                                                                              Bankszámlaszám: 11745035-20007690

 

 

 

                       

 

 

                                                                                                                               

             

 Honvéd Jász Kaszinó Kulturális Egyesület.

 

 

 

A Honvéd Jász Kaszinó Kulturális Egyesület megalakulásának körülményei.

 

           

                      A rendszerváltás után, az ezerkilencszázkilencvenes évek elején, a Magyar Honvédség is jelentős változáson ment keresztül. Létszáma nagymértékben csökkent, számos alakulatot szüntettek meg, több nagy múltú helyőrség szűnt meg. Természetesen az ehhez kapcsolódó un. háttérintézmények, mint például a Helyőrségi Klubok egy része is felszámolásra került. A hadsereg létszámát ennek megfelelően csökkentették, ami sok hivatásos katonát, honvédségi közalkalmazottat és azok családjait, hozzátartozóit is érintették. Ezek száma az adott településeken számottevő volt több százra, ezerre tehető.

 

Róluk a szolgálati törvény értelmében a megyei hadkiegészítő parancsnokságok gondoskodnak, de ez csak nagyon szűk területre korlátozódik és nem képesek maradéktalanul eleget tenni. Az itt élő honvédségi igényjogosultak részéről igen nagy volt az igény a volt Helyőrségi Klubok további üzemeltetésére valamilyen formában.

 

Az országban először Jánoshalmán 1991-ben majd másodiként Jászberényben, később több városban: Gyöngyösön, Keszthelyen, Szegeden, Kaposvárott, Baján, Marcaliban stb. sorra alakultak meg a Honvéd Kaszinók. Ezekre, a kulturális egyesületekre várt az a megfogalmazott feladat, hogy egyrészt összefogva ezeket, a családokat, összekötő kapocs legyen a honvédség, valamint közöttük. Másrészt biztosítsa számukra mindazon szolgáltatásokat, amelyet az „élő” helyőrségekben lakók megkapnak. Ezen kívül természetesen az adott város felé is közvetítse mindazon értékeket, amelyet a honvédség képvisel.

 

A Honvéd Kaszinók-melyek mindegyike kiemelten közhasznú szervezet-képesek voltak átvenni a megszüntetett Helyőrségi Klubok szerepét, átvállalni mindazt, ami a Magyar Honvédség feladata lenne, biztosítani a nyugdíjas klubok működési feltételeit, és élővé tenni  a lakossággal való kapcsolattartást. 

 

A Honvéd Kaszinók megalakulásakor a Honvédelmi Minisztérium a Magyar Honvédség úgy anyagilag, mint szakmailag nagymértékben támogatta ezeket, a szervezeteket, sőt beintegrálta a honvédség kulturális intézményei közé. Ezen kívül az adott települések önkormányzatai legtöbb helyen hathatósan támogatták  az egyesületeket, mivel úgy érezték, hogy tartoznak a volt katonáknak ennyivel, és létükkel csak gazdagabbá válik az adott közösség.

 

 

A Honvéd Jász Kaszinó Kulturális Egyesület megalakulása:

 

Jászberényben- a Dózsa György laktanyában-az 1950 november elseje óta működő tüzér alakulat utolsó nevén Lehel Vezér önálló tüzér dandár felszámolására 1991 december 31.ével került sor.( a rakéta osztály  1967-ben alakult és 1990 június 1-vel szűnt meg) A jászberényi Helyőrségi Klub felszámolása 1992 június 30.-án fejeződött be. Ekkor még működött az Eü. Anyagraktár de 1997-ben ez is felszámolásra került.

Mivel akkor a városban és vonzáskörzetében kb. 650 honvédségi kötődésű személy élt itt is igen nagy volt az igény a Helyőrségi Klub további üzemeltetésére. Ezért kezdeményezésünkre_Fekete József a megszűnt Helyőrségi Klub volt igazgatója, Bodonyi Péter nyugállományú alezredes, Sárközy Józsefné a Klub volt pénzügyi előadója- 1992 július 6.-án  36 fő főleg nyugállományú tiszt, tiszthelyettes és polgári személy másodikként az országban megalakította a Honvéd Kaszinót ( kulturális egyesületet ).  Megválasztotta az öttagú elnökséget és elfogadta az egyesület alapszabályát. Elnök: Bodonyi Péter, igazgató: Fekete József tagok: Horonicz Mária, Bárczi Tamás, és Mályi Zsolt lett. Az egyesület alkalmazottja lett: Sárközy Józsefné mint a szervezet pénzügyi előadója. Alkalmazottja volt még: Fürdősné Tábi Erika. Alapítás óta részt vesz a Kaszinó munkájában Papp Sándor.A Honvéd Jász Kaszinó Kulturális Egyesületet a J-N-Sz megyei bíróság 914 sz. alatt nyilvántartásba vett 1992. augusztus. 4-én. A Honvédelmi Minisztérium is támogatta elképzelésünket, és a kapcsolat felvétel meg is történt a város Önkormányzatával, a közös támogatásra, finanszírozásra. Mivel ez, az év közepén történt, a honvédség nem tudta előteremteni a támogatási pénz felét, ezért az Önkormányzat is elállt a támogatástól. 1993 –tol aztán már csak a Honvédelmi Minisztérium támogatta az egyesületet, mint „ C „ típusú intézményét.

Az Önkormányzat ezután nem szándékozott támogatni az egyesületet, sőt mindent elkövetett, hogy megszerezze a volt Helyőrségi Klub épületét. Ez a törekvés végig éreztette hatását az egyesület életére. Az egyesületet a Honvédelmi Minisztérium a Kulturális Osztályon keresztül programfinanszírozással támogatta, és rajtunk keresztül biztosította a honvédségi nyugdíjasok, a Nyugdíjas Klub működési feltételeit. Természetesen ez az összeg távolról sem fedezte az intézmény működésének költségeit. A hiányzó összeget az egyesület vezetésének kellett kigazdálkodnia, amit sikeresen meg is valósított..

 

 2000 év közepén a Honvédelmi Minisztérium megalapította a Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht-t amelynek, tagja lett az egyesület is. A KHT támogatta az egyesület munkáját és szakmai felügyeletet gyakorolt felette. Ez az időszak volt a legstabilabb az egyesület életében. 2004. március. 1-től a Honvéd Jász Kaszinó kikerült a KHT kötelékéből és önállóan végezte tevékenységét a Honvédelmi Minisztériummal kötött szerződés alapján 2006 végéig.. 1998. január. 01-től kiemelten közhasznú szervezet. Adatait, gazdálkodásának főbb mutatóit minden évben, a sajtóban is nyilvánosságra hozza.

 

Az épület története.

 

           Az ingatlan, az épület soha nem volt a város tulajdona. A házat a Kaszinó Egyesület vásárolta 1887-ben, amely azelőtt családi ház volt, és így lett a székhelye az egyesületnek. 1945 után államosították, majd 1950 a Magyar Néphadsereg kezelésébe került az állami tulajdon. A tüzér alakulat megalakulása után lett Tiszti Klub melyet a Helyőrség Parancsnok felügyelt. A neve többször változott a mai hivatalos elnevezése Helyőrségi Klub. Tehát a város nem visszakapta, hanem egy törvényi szabályozás alapján, meghatározott célra, kormányrendelettel-, bizonyos megkötésekkel- térítésmentesen kapta meg a város. A Honvédelmi Minisztérium végül is Dr. Gedei József országgyűlési képviselő közbenjárására, Iváncsik Imre akkori Honvédelmi Minisztériumi államtitkár segítségével, többszöri tárgyalás után térítésmentesen, bizonyos megkötésekkel, 2006 november 29.-vel átadta az épületet az Önkormányzatnak. Ettől kezdve a z épület, az ingatlan Jászberény városé. Az ezt lehetővé tevő szerződés teljes szövegét ez a kiadvány tartalmazza. A lényege az, hogy az Önkormányzat a két társadalmi szervezet elhelyezésének biztosítása érdekében a Gyöngyösi út 7 szám alatti ingatlant bocsátja rendelkezésükre, és ezen kívül 8 éven keresztül évi 600 000 (havi 500000) Forinttal járul hozzá működésük költségeihez. Mivel a Város nem tudta üresen átadni a Gyöngyösi út 7sz. alatti ingatlant ezért az a megállapodás született, hogy addig a két szervezet marad a Bercsényi út 27 szám alatti ingatlanban, tehát a volt Helyőrségi Klub épületében.

 

 

 

Az egyesület működése:

 

Az egyesületet alapszabályának megfelelően egy öttagú testület-elnökség irányítja. Elnök: Bodonyi Péter, igazgató: Fekete József, tagok Horonicz Mária, Mályi Zsolt és Bárczi Tamás.  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság felügyelte az egyesület pénzügyeit, anyagi gazdálkodását. 2007 júliusától az elnök: Bodonyi Péter, tagok: Fekete József, Sárközy Józsefné, Streitmann Andrásné, és Kasnya Sándor.2006-tól a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  megszűnt. Előtte az elnöke Moravcsik János nyá. Alezredes volt

Az egyesület célja, ahogy az egyesület alapszabályában megfogalmazódott:

                                  

-         a társasági élet, a közösségi és kulturális tevékenység fejlesztése,

-         az igényes művelődés és a színvonalas szórakozás iránti igény felkeltése

-         a város honvédségi és civil lakói közötti kapcsolat ápolása.

 

                                    A közművelődési intézmény színvonalas művelődési, szórakozási, rekreációs lehetőséget biztosít tagjainak, a honvédségi igényjogosultaknak. Az egyesületen belül lehetőség van művelődésre, ismeretszerzésre, szórakozásra, játékra, kiscsoportos közösségi tevékenységre, kulturális, családi és baráti rendezvények megtartására. A Kaszinó gazdag, változatos programot kínál összefogva a Nyugdíjas Klubbal tagjainak, az érdeklődőknek.

A havonta megjelenő Kaszinó Programon keresztül kapnak tájékoztatást az érintettek az aktuális rendezvényekről, programokról. Ezt minden tagunk névre szólóan megkapja.

A rendszeres egyesületi életet a hetente kétszeri klubdélutánok biztosítják. Ezek hétfői és csütörtöki napokon vannak. Itt van az egyesületi élet színtere. Programokon, versenyeken kívül a személyes találkozásokra, megbeszélésekre, próbákra, ügyek intézésre is sor kerülhet.

Egyik legnépszerűbb rendszeres program a KASZINÓ DÉLUTÁN, ahol sokszínű programblokkok vannak, és mindenki megtalálja az érdeklődési körének megfelelő elfoglaltságot, rendezvényt. Az ünnepeket is közösen tartjuk meg: a Nőnaptól, a húsvétig, a télapó ünnepségtől a karácsonyig. Mivel viszonylag sok az olyan tagunk, aki egyedül él, ezek a megemlékezések pótolják a családi összejöveteleket.

Kedvenc programjaink, közé tartozik a kirándulás. A nyugdíjas klubbal közösen számtalan kirándulást szerveztünk már. Eljutottunk az ország sok helyére, sőt már jártunk Kassán, Losoncon stb.

Összejöveteleink hangulatosak, családiasak. Nagy látványos programok helyett inkább ezekre fektetjük a fő hangsúlyt. Kedveltek a kerti rendezvényeink, a szalonnasütések, a Fagyi Party-k, ahol  a fagylaltos kocsi kínálatát sokan megkóstolják. Többször adott műsort a méltán híres Honvéd Együttes a házunkban.

Több éven keresztül üzemeltettük a filmklubunkat, sajnos anyagi lehetőségeink miatt nem tudtuk tovább folytatni.

 

 

A katonai hagyományok ápolása:

 

Az egyesület kiemelt feladatának tekinti a volt helyőrség történetének feldolgozását, a város katonai hagyományának ápolását. Kialakítottunk egy Helyőrségi Emlékszobát, és nagy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, minél több tárgyi emléket őrizzünk meg a jövő számára. Ma már nagyon sok pótolhatatlan tárgyi emléket sikerült összegyűjteni. Terveink közt szerepel, hogy megállapodást kötünk a Városi Múzeummal a gyűjtemény átadására,vagy a Szolnokon működő katonai múzeum tulajdonába kerül. ha az egyesület már tovább nem működik. Reményeink szerint ez még nem a közeljövő feladata lesz. Ezen kívül a nyugdíjas klubbal összefogva rendszeres kapcsolatot tartunk a volt helyőrségben szolgált bajtársainkkal. Ötévente találkozókat szervezünk részükre. Ezeken a rendezvényeken a város vezetése mindig képviseltette magát.

 

Öntevékeny művészeti csoport:

 

Valószínű, a városban kevesen tudják az egyesület keretein belül működik egy együttes amely 1995-ben alakult Kaszinó Együttes néven. Az egyesület tagjaiból verbuválódott citera zenekar és kórus első vezetője az az óta elhunyt Matécsa László volt. Sajnos a második vezetője Kása József is meghalt. Az együttes jelenlegi vezetője Kövér István. Mindhárman hivatásos katonák voltak és nagy hangsúlyt fektettek a katona dalok felkutatására, ápolására. A szakmai munkájukat Egervölgyi Józsefné tanárnő végzi, önzetlen munkájának sokat köszönhet az együttes. A Kaszinó Együttes színvonalas műsoraival sokszor megörvendeztette az egyesület tagjain kívül a város lakosságát is. Az évek folyamán többször felléptek a város különböző rendezvényein, programjain. Sajnos munkájukat nem tudtuk úgy támogatni, mint ahogy tevékenységük alapján megérdemelték volna.

Kiscsoportos formák:

Az egyesületen belül több klub is működik. Ezek összefogják az azonos érdeklődési emberek tevékenységét.

 Ilyen például a Hölgy Klub, ahol a nők sajátos érdeklődési körüknek megfelelő programot szerveznek.

A Rejtvényfejtőt Klubjába a rejtvényfejtők” megszállottjai” vesznek részt és segítik egymást a különböző feladványok megfejtésében. Többször sikerrel is nyújtottak be megfejtéseket. Itt szeretném megemlíteni a havi programjainkban megjelelő műveltségi feladvány sorozatunkat, amely a tagság egy részénél igen nagy népszerűségnek örvend. 20-25 fő rendszeres megfejtő közül vásárlási utalványt sorsolunk ki.

A kártya klubunkba az ultizók nagy kedvel játszanak de igen népszerű a römi is körükben. Helyi versenyeket havi rendszerességgel szervezünk körükben. Egy pár éve nyitottunk a város felé is, ma már évente kettő, három alkalommal ilyen versenyt is szervezünk.

A nyugdíjasok klubja:

A Fegyveres Szervek  Nyugállományú Tagjainak Klubja 2005-ben ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját. A klub jól él azzal a lehetőséggel melyet az egyesület biztosít számára. A két szervezet összehangolja tevékenységét, és kölcsönösen segítik egymás munkáját. A nyugdíjasuk igen értelmes, gazdag közösségi életet élnek. Figyelnek egymásra, kapcsolatot tartanak a Jászságban élő társaikkal. Kegyeleti munkájukra sajnos szükség van, melyet a Hadkiegészítő Parancsnoksággal együtt látnak el.

 

Toborzó Információs Iroda működése:

 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hadkiegészítő Parancsnokság és a Honvéd Jász Kaszinó Kulturális Egyesület 2004. január. 27.-én közösen létrehozott, kialakított egy Toborzó Információs Irodát az egyesület székhelyén.

 

A kialakítás megtervezésében és kivitelezésében a Parancsnokság vállalta magára az anyagi terheket. Az Irodával az intézmény élő, jelentős, időszerű honvédségi feladatot lát el. A feladatok pontos meghatározása érdekében a Parancsnokság és az Egyesület Együttműködési megállapodást írt alá. Ebben megfogalmazásra kerültek mindkét fél feladatai, kötelességei. Az Egyesület biztosítja az Iroda működéséhez szükséges tárgyi, személyi feltételeket, és működteti a Parancsnokság útmutatásai alapján. A Parancsnokság biztosítja mindazon tájékoztató anyagokat melyek szükségesek a jelentkezők pontos, szakszerű tájékoztatásához, felvilágosításához.

 

A Toborzó Információs Iroda több éves működése bebizonyította, hogy értelmes hasznos, volt létrehozni és működtetni. Hasznos a Magyar Honvédségnek, mert sokan kaptak kedvet az itteni felvilágosító munka hatására a katonai szolgálathoz. Hasznos a városnak, mert a polgárai helyben kaphatnak tájékoztatást az őket érdeklő kérdésekről, nem kell ezért külön beutazni Szolnokra. Olyan speciális szolgáltatást nyújtunk itt helyben, amit csak a katonák tudnak nyújtani. A város lakossága megszokta, hogy van ilyen lehetőség és élnek is vele. Több ezren keresték fel Irodánkat és már többen is, visszajelezték, hogy a Magyar Honvédség tagjai lettek

Az Egyesület tagjai (nyugdíjas katonák) szívesen végzik ezt a munkát. Nem fizetésért csinálják. Nincs is lehetőségünk ezt díjazni. A megalakulás 2. Évfordulójára rendezett kis ünnepségünkön a megyei Hadkiegészítő Parancsnokság hat főnek ajándékcsomaggal ismerte el munkáját.

 

Szolgáltatásaink:  

 

Orvosi tanácsadás.

 

Mivel sok idős tagunk van, úgy gondoltuk lehetőséget adunk, hogy kötetlen keretek között tudjanak tagjaink érdeklődni és tanácsot kérni egészségi helyzetük megoldására. Ezért kértük meg Dr. Suba György tagunkat, hogy lássa el ezt a feladatot. Már hosszú évek óta bizalommal fordulhatunk hozzá.

 

Jogi tanácsadás.

 

Ügyes bajos dolgaink szakszerű megoldására Dr. Kovács József tagunk igyekszik tanácsot adni annak, aki hozzáfordul.

 

Az egyesület gazdálkodása:

 

Az egyesület bevételei: a tagdíjból, kulturális bevételekből, kamatbevételből, terembérletből, támogatásokból, pályázatokból, személyi jövedelemadó 1 %-ból és egyéb bevételekből származott.. Sajnos a Honvédelmi Minisztérium 2004 évtől nem támogatta az egyesületet, a pályázati lehetőségek is beszűkültek, illetve kizárólag működésre kevés lehetőség volt pályázni.

 

A város és az egyesület kapcsolata

 

A Honvéd Jász Kaszinó megalakulásától kezdve a város szerves részének tekintette magát. A tagjai a város lakói, és nem csak a honvédséghez kötődő személyek, hanem sokan olyanok is, akik szimpatizálnak az elképzeléseinkkel. Már a megalakuláskor is részt vettek olyan polgárok, akik egy közösséghez való tartozásukat itt képzelték el. Orvosok, tanárok, kereskedők, rendőrök, tűzoltók, és még lehetne sorolni azokat, akik aktív tagjai voltak vagy vannak a mai napig.

Számos városi rendezvénynek adtunk helyt természetesen térítésmentesen.  Jászberényi Nyár rendezvényeiből minden évben néhányat átvállaltunk. A város oktatási és kulturális intézményeivel jó, zavartalan a kapcsolatunk. Amikor kértük minden alkalommal segítettek bennünket.

A város Önkormányzatával kezdeményezésünkre 2003.-ban együttműködési megállapodást kötöttünk. Véleményem szerint az abban foglaltak megvalósultak. 2006 június 08-án az egyesület elnöke  tájékoztatást adott a testületi tagoknak  a szervezet életéről tevékenységéről. Eltökélt szándékunk, hogy az Önkormányzattal, a város intézményeivel továbbra harmonikus együttműködést alakítsunk ki.